Generalforsamling 2021

Grundet Covid-19 ser vi os nødsaget til kontrollere Coronapas ved indgangen.

Snoghøj Bådelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. december 2021 kl. 19.00 i Klubhuset på Gl. Færgevej 1.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af kasseren.
 4. Budget for det kommende år fremlægges til orientering af kasseren.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Kasserer 2-årig periode (Anders Pedersen er villig til genvalg)
  Havneformand 2-årig periode (Jack Bording er villig til genvalg)
  Sekretær 2-årig periode (Lars Peter Kromann er villig til genvalg)
 7. Valg af suppleant/bilagskontrollant til bestyrelsen.
  2. suppleant 2-årig periode
  Bilagskontrollant 2-årig periode (Peter Honoré ønsker ikke genvalg)
 8. Fastsættelse af gebyrer og kontingent.
 9. Eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker at få behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsen vegne
Niels Tranberg
sildehuset.formand@hotmail.com

Fotos fra arbejdslørdag 13. november 2021