Generalforsamling 2024

Snoghøj Bådelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. marts 2024 kl. 19.00 i Klubhuset på Gl. Færgevej 1.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af kasseren.
 4. Budget for det kommende år fremlægges til orientering af kasseren.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Formand 2-årig periode
  Webmaster 2-årig periode (Michael H. Jensen villig til genvalg)
 7. Valg af suppleant/bilagskontrollant til bestyrelsen.
  1. suppleant 2-årig periode
  2. suppleant 2-årig periode
 8. Fastsættelse af gebyrer og kontingent.
 9. Eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker at få behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsen vegne
Erik Andreasen
formand@sildehuset.dk

Fotos fra arbejdslørdag 13. november 2021