Generalforsamling 2022

Snoghøj Bådelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 i Klubhuset på Gl. Færgevej 1.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af kasseren.
 4. Budget for det kommende år fremlægges til orientering af kasseren.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Formand 2-årig periode (Formand Niels Tranberg)
  Webmaster 2-årig periode (Michael H. Jensen villig til genvalg)
 7. Valg af suppleant/bilagskontrollant til bestyrelsen.
  1. suppleant 2-årig periode (Thorkild Rasmussen villig til genvalg)
 8. Fastsættelse af gebyrer og kontingent.
 9. Eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker at få behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsen vegne
Niels Tranberg
sildehuset.formand@hotmail.com

Fotos fra arbejdslørdag 13. november 2021